اختطاف بخاطر رضای خدا و ساخت مدرسه در هرات

نیوز ویم - هرات: این اختطافگران در بدل رهائی یک بزرگ محلی 500 هزار دالر تقاضا کرده بودند!

سربازان شجاع امنیت ملی هرات در عملیاتی موفق شدند تا اعضای دو گروه اختطافگران که شامل 11 تن میشوند، را بازداشت و متلاشی کنند.

عبدالصبور قانع والی هرات میگوید که اعضای یکی از این دو گروه ؛ یک بزرگ محلی را از شهرک کوثر ولسوالی گذره اختطاف کرده و در بدل رهائی او مبلع 500 هزار دالر امریکائی تقاضا کرده بودند.

این افراد همچنان به جرم اختطاف یک کودک و یک داکتر نیز اعتراف کرده اند.

از سویی هم سیدمحمد موسوی‌نژاد، عالم دین و بزرگ محلی که از چنگ اختطافگران نجات یافته بود می‌گوید که ۲۳ شبانه‌ روز در قید رباینده‌گان قرار داشت.

در همین حال یکتن از سرگروپان اختطافگر میگوید که او به خاطر رضای خدا و ساختن یک مدرسه دینی دست به آدم ربائی زده است.

او در صحبت با خبرنگاران گفت که نیت او خیر بوده و بخاطر رضای خدا دست به اختطاف زده است.

این درحالیست که اختطاف از دیدگاه شریعت اسلام جرم سنگین بوده و مجازات دنیوی و اخروی را در پی دارد.

صاحب نظران میگویند که تفسیر اشتباه از اسلام در میان برخی حلقات سبب تندروی و سوء استفاده از نام دین شده است.

از همین رو حتا برخی ها کشتن مردم بی گناه را نیز جواز دانسته و با انجام حملات انفجاری و انتحاری دست به جنایت میزنند.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim