پاکسازی چندین روستا از تصرف طالبان در عملیات مشترک قوای دولتی

 نیوز ویم - بلخ / فاریاب: 

مقامها در  ولایت فاریاب میگویند که با راه اندازی عملیات مشترک قوای امنیتی متشکل از پولیس ، امنیت ملی و نیروهای ارتش در مناطق زیر کنترول و تهدید طالبان؛ روستا های امام صاحب ، بازار امام صاحب ، کاروان باشی ، شاه فولاد، چرمگری بالا و پاین ، آنجلاد، میان جوی ، آق مسجد، گلخانه ، جمشیدی پایین  و بلوچ ها از وجود دشمن پاکسازی شده است.

در خبرنامه حکومت آمده است که در ناین عملیات 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 3  تن دیگر زخمی براشتتند.

همچنان نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ را از وجود مخالفان مسلح تصفیه کرده اند.

منبع میگوید که این عملیات از سوی نیروهای پولیس ملی، اردوی منطقوی، اردوی ملی و خیزش های مردمی  و نیرو های داوطلب مردمی راه اندازی شده بود که در نتیجه  قریه جات اویبولاق، پره برات، نوآباد، لشکر قاق، پاکبر، خانقاه، حویلی ، آبخانه، گیرو بالا و پایین و کوه خواجه سوری از وجود طالبان پاکسازی شده و تلفاتی نیز به این گروه وارد شده است.

مسئولان حکومتی مدعی اند که در این عملیات به نیروهای دولتی آسیبی نرسیده است.

طالبان تا حال در این خصوص ادعایی نکرده اند.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim