Music

3/Music/post-grid

Saturday, February 6, 2021

تیرور یک افسر پولیس در شهر هرات

 نیوز ویم - هرات: افراد مسلح ظهر امروز شنبه یک افسر پولیس را در شهر هرات به ضرب گلوله کشتند.

عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرمانده پولیس هرات میگوید که این رویداد حوالی ساعت 12 ظهر امروز در منطقه «بابا حاجی»  شهر هرات رخ داده است.

هرچند هویت این فرد مشخص نشده اما ولی زاده میگوید که فرد کشته شده شامل پرسونل امنیتی هرات نبوده و ممکن از دیگر ولایات برای سپری نمودن اوقات رخصتی خود به هرات آمده باشد.

عکس: آرشیف @NewsVim