Music

3/Music/post-grid

Saturday, February 13, 2021

آتش‌سوزی گسترده در گمرک هرات

نیوز ویم - هرات: هنوز علت آتش‌سوزی مشخص نیست؛ اما گفته شده که آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز بوقوع پیوسته است.

آمارهای  اولیه حاکی از آتش گرفتن دست کم 500 تانکر گاز ، مواد نفتی و دیگر وسایط حامل کالاهای تجارتی است.

میزان خسارات مالی این رویداد حد اقل 50 ملیون دالر تخمین میشود.

شعله های آتش صد ها متر به اسمان فواران میکند و آتش قسمت های بزرگی از پارکینگ گمرک اسلام قلعه در مرز دوغارون ایران را فرا گرفته است.

سید عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که در هماهنگی با وزارت خارجه کشور؛ برای خاموش ساختن آتش از کشور ایران نیز کمک خواسته شده است.

هرچند گزارش های تائید نشده ای از جان باختن حدود 40 تن از رانندگان در این رویدا وجود دارد؛ اما دوکتور محمد رفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید که تا کنون 17 تن دچار سوختگی شدید و خفیف شده اند، به مراکز صحی منتلققل شده که وضعیت دو تن شان وخیم است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات نیز میگوید که علت اصلی بروز این آتش‌سوزی مشخص نیست.

بر اساس معلومات اولیه، از چندی به اینسو صد هاعراده وسایط باربری بدلیل اعتراض و اعتصاب تجار در گمرک اسلام قلعه متوقف بوده است.

گمرک اسلام قلعه دو سال پیش با وجود اعتراضات گسترده تجار و کارمندان این نهاد، از سوی حکومت مرکزی از مرکز شهر هرات به منطقه صفری اسلام قلعه منتقل گردید. جاییکه حدود یکصد کیلومتر از شهر هرات فاصله دارد.

در این مکان امکانات اطفای آتش ناچیز بوده و آتش سوزی امروز نشان داد که دولت مرکزی و اداره محلی هرات برای اینگونه حالات برنامه ریزی نکرده بودند.

@NewsVim