Music

3/Music/post-grid

Friday, January 29, 2021

کشف سکه های باستانی از زیر زمین یک خانه در شهر هرات

نیوز ویم - هرات: به تعداد 310 عدد سکه‌های تاریخی در اثر حفریات به هدف ساخت و ساز در یکی از املاک شخصی در ساحهٔ دولت خانه شهر هرات به صورت تصادفی کشف گردیده است.

این مجموعه مسکوکات در اثر تلاش و پی‌گیری ریاست امنیت هرات مطابق مادهٔ نهم قوانین حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان " مالک زمین نمی‌تواند به استناد حق مالکیت زمین، آثار تاریخی و فرهنگی موجود روی زمین یا زیر زمین را متصرف شده یا به کاوش آن اقدام کند" در ملکیت دولت قرار گرفته که بعد از مشاهده، تشریح و توضیح مدیریت عمومی ویزه و کنترول ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، این مجموعه مسکوکات از نوع نقره، به تعداد 236 عدد آن مربوط شاهان قاجاری ایران( ناصر الدین شاه قاجار، مظفر الدین شاه قاجار، محمد علی شاه قاجار، احمد شاه قاجار) با قدامت تاریخی (173_102) سال‌ قبل دارای ارزش تاریخی بوده و 74 عدد آن از جنس نقره و متعلق به شاهان معاصر افغانستان ( عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، داوود خان و ظاهر شاه) ضرب در ضراب‌خانه کابل، استخراج نتایج گردید.

«باختر»

@NewsVim