Music

3/Music/post-grid

Thursday, January 21, 2021

تحریم کنفرانس های خبری معاون سخنگو و رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سوی خبرنگاران هرات

 نیوز ویم - هرات! خبرنگاران رسانه های آزاد در هرات، به دلیل اینکه رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا دور از دید رسانه ها، دو روز را در هرات بماند، امروز در یک تصمیم جمعی فیصله نمودند تا سفر آقای غنی به هرات را پوشش ندهند.

به باور این خبرنگاران؛ توقع میرفت که رئیس جمهور غنی شخصا کنفرانس خبری را دایر و به سوالات انان پاسخ میداد. اما ظاهرا تیم مطبوعات اقای غنی به دلیل بی برنامه گی و نداشتن هدف مشخصی برای سفر او به هرات، تلاش کردند تا رئیس جمهور را از دید رسانه ها دور نگهدارند.

قرار بود بعدازظهر امروز دواخانه مینه‌پال معاون سخن‌گوی رییس جمهوری در یک کنفرانس خبری حاضر شده و به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد، اما خبرنکاران در هرات این کار را بی‌حرمتی به خود که چشم و گوش جامعه هستند، دانسته و کنفرانس خبری را تحریم کردند.

همچنان در پی اعتراض خبرنگاران، رئیس اداره امور ریاست جمهوری خواهان برگذاری کنفرانس خبری به رسانه های هرات شد، اما این درخواست او نیز از سوی خبرنگاران در هرات رد گردید.

جامعه رسانه‌ی ولایت هرات گفته‌اند تا زمانیکه شخص رییس جمهور در کنفرانس خبری حاضر نشود، به هیچ عنوان در کنفرانس‌های خبری حتی معاون اول رییس جمهور شرکت نخواهند کرد.

البته باید خاطر نشان کرد که در سفرهای قبلی آقای غنی به هرات وعده های زیادی به مردم داده شده بود؛ از جمله تامین امنیت، گاز کشی خانه های مردم از پروژه تاپی  و صد ها وعده دیگر که هرگز عملی نشد.

شهروندان هرات نیز از سفر های نمایشی رئیس جمهور و اغلبا دیگر مقامهای ارشد حکومتی به این ولایت که سبب مسدود شدن جاده ها و بسته شدن شهر وبازار میگردد؛ اظهار نارضایتی دارند.

به باور مردم؛ تغییر نام میدان بین المللی هوائی هرات به نام خواجه عبدالله انصاری هیچ دردی از ملت را دوا نمیکند.

مردم از حکومت امنیت، کار، آب، برق و دیگر خدمات میخواهند، نه کار های نمایشی و شیره مالیدن به سر ملت مظلوم.

@NewsVim