Music

3/Music/post-grid

Friday, January 29, 2021

قتل مرموز یک عضو شورای مجاهدین هرات

نیوز ویم - هرات: پولیس هرات میگوید که جسد گل احمد چودنگر مشهور به گل احمد شهری عضو شورای مجاهدین هرات از ولسوالی گذره این ولایت پیدا شده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید که این فرمانده جهادی با ضرب گلوله کشته شده است.

از سوی دیگر برخی منابع گفته اند که چند فرد دریشی پوش ، شب گذشته بعد از نماز شام قوماندان گل احمد را از منطقه پل رنگینه ناحیه ششم شهر بداخل یک موتر فیلدر سیاه انداخته و با خود برده اند؛ اما جسد وی امروز ساعت ۱۰ صبح از ولسوالی گذره پیدا شده است.

پولیس میگوید که تحقیقات در اینمورد آغاز شده است.

@NewsVim