Music

3/Music/post-grid

Monday, January 18, 2021

بازداشت دومین گروه اختطافگران در هرات

نیوز ویم - هرات: 
نیروهای امنیتی طی عملیاتی موفق به بازداشت یک گروه 13نفره آدم ربایان از منطقه « امام ششنور» ولسوالی انجیل شدند. چهار تن از شهروندان اختطاف شده نیز از قید این آدم ربایان نجات داده شده اند.

سیدوحید قتالی والی هرات در یک کنفرانس خبری گفت این گروه آدم‌رُبا چهار تن از شهروندان این ولایت را از مناطق مختلف شهر ربوده و در قریه ( سر حسن خواجه/  امام شش نور)  ولسوالی انجیل در یک خانه نگهداری می‌کردند.

وی افزود که این شهروندان در یک عملیات مشترک پولیس و امنیت ملی نجات داده شده  و به خانواده های شان سپرده شدند.

طبق اطلاعات؛ افراد آزاد شده ابین 15 الی 25 روز در قید ربایندگان قرار داشتند.

والی هرات میگوید که تلاش ها برای شناسائی و بازداشت سایر گروه های اختطافگر و مجرمین جریان دارد.

دیروز نیز یک گروه 5 نفری آدم ربایان از ولسوالی گذره هرات بازداشت شدند.

این درحالیست که طی ماه های اخیر وضعیت بد امنیتی در هرات شهروندان را نگران ساخته و افزایش واقعات اختطاف، ترور و سرقت های مسلحانه باعث شد تا مردم بارها دست به اعتراضات مدنی بزنند.

@NewsVim