Music

3/Music/post-grid

Sunday, January 17, 2021

بازداشت یک گروپ آدم ربا در هرات

نیوز ویم - هرات:  فرماندهی پولیس هرات از بازداشت یک باند گروپ خطرناک و حرفه ای آدم ربایان در این ولایت خبر میدهد.

مل پاسوال سلطان داوود " سلطان " فرمانده امنیه هرات میگوید که این باند گروپ شامل 5 تن از باشنده گان اصلی ولسوالی ادرسکن و فعلی ولسوالی گذره ولایت هرات می باشند، که در بسیاری از قضایای اختطاف شهروندان هرات نقش کلیدی داشته و از چندی بدینسو تحت تعقیب جدی پولیس قرار داشتند.

 قوماندان امنیه ولایت هرات افزود که  این باند گروپ اختطافچی در یک عملیات ویژه از سوی منسوبین پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی گذره از مربوطات قریه «دل آباد» این ولسوالی بازداشت گردیدند.

قوماندان امنیه همچنان یاد آور شد که اختطافچیان بازداشت شده در سه مورد اختطاف شهروندان هرات اعتراف نمودند.

افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش مبنی بر انجام اختطاف اعتراف نموده و جهت بررسی بیشتر تحت نظارت پولیس قرار دارند.

این در حالیست که اخیرا واقعات اختطاف، سرقت های مسلحانه و ترور در شهر هرات افزایش یافته و این امر سبب نگرانی شهروندان و تجمعات اعتراضی انان گردیده است.

@NewsVim