Music

3/Music/post-grid

Monday, January 18, 2021

تلفات طالبان در پشتون زرغون هرات

نیوز ویم - هرات: قوماندانی امنیه هرات از کشته و زخمی شدن 8 طالب مسلح خبر میدهد.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید که دریک درگیری بین پولیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون 3 تن از طالبان به شمول یک فرد کلیدی شان کشته و 5 تن دیگرشان شدیدا زخم برداشتند.

وی میگوید که در این درگیری به قوای امنیتی آسیبی نرسیده است.

طالبان تا حال در این خصوص حرفی نزده اند.

@NewsVim