Music

3/Music/post-grid

Friday, January 29, 2021

ثبت 26 واقعه جدید کرونا و مرگ یک بیمار در هرات

نیوز ویم - هرات: به گزارش صحت عامه هرات ، طی شبانه روز گذشته 246 سمپل مشکوک در لابراتوار صحت هرات مورد آزمایش قرار گرفته که از این میان نتایج 19  زن و 7 مرد ، مثبت تشخیص شده است.

هم اکنون 84 بیمار کرونا در شفاخانه های دولتی هرات بستری اند که وضعیت 24 تن وخیم می‌باشد.

@NewsVim