Music

3/Music/post-grid

Monday, December 14, 2020

تیربازان یک عالم دین در فراه


نیوز ویم - فراه:
 افراد مسلح شب گذشته مولوی غلام سخی، خطیب مسجد ولسوالی لاش‌جوین ولایت فراه را هنگام ادای نماز عشاء(خفتن) از مسجد با خود برده و در فاصله‌ی دو کیلومتری مرکز این ولسوالی تیرباران کرده اند. 

مقامهای محلی این خبر را تائید نموده اما در مورد چگونگی و علت این رویداد جزئیاتی نداده اند.