Music

3/Music/post-grid

Monday, November 30, 2020

کشته شدن رئیس ارکان لوای سوم ارتش در بادغیس

 نیوز ویم - بادغیس: مقامها در بادغیس تائید میکنند که رئیس ارکان لوای سوم ارتش در این ولایت در اثر حمله موشکی طالبان کشته شده است. 

حسیب الله مسعود آخندزاده فرمانده لوای سوم ارتش گفته است که طالبان شب گذشته بالای کمپ این فرماندهی در ولسوالی بالامرغاب حمله موشکی انجام داده اند.

به گفته او در این واقعه عبدالبصیر عثمانی رئیس ارکان لوای سوم ارتش جان باخته است و 8 تن دیگر زخمی برداشته اند.

گزارش شده که وضعیت سه تن از زخمی ها وخیم است.

قابل ذکر است که ولسوالی بالامرغاب از جمله مناطق نا امندر ولایت بادغیس است که اخیرا فعالیت طالبان در آن بیشتر شده است.