دیدگاه یک جنرال با تجربه و کار کشته پولیس در مورد میثاق امنیتی

نیوز ویم - کابل:

گرچه میثاق امنیتی را شخصا مطالعه ننموده ام  و ممکن موثر باشد و این را زمان ثابت خواهند نمود .

مهم این است که ظرفیت  در تطبیق ان در پرسونل موجود در استقامت های مختلف تطبیق کننده وجود دارد  یا خیر ؟ 

دیرکتیف ها قوانین تعلیمنامه های عسکری خوبی وجود دارد اما تطبیق نمودن ان در عمل بینهایت مهم میباشد. 

ایا در پرسونل توانمندی تطبیق ان وجود دارد ؟

این سوال خیلی مهم است !!

سیاسیون که سیاست مینمایند و با گروه طالبان مذاکرات صلح را پیش میبرند کار انها میباشد. 

اما قوای دفاعی کشور باید به بدترین حالت امادگی داشته باشد تا بتواند بهترین حالت را بوجود بیاورد 

بنظر من جنگ فعلی نیابتی و چریکی ممکن نیست به زودی خاتمه پیدا بکند . نباید خوش باور و‌خوش بین باشیم 

در شش ماه اخیر 

دشمن کوشش کرد وقت را به نفع خویش در جبهات کمایی نماید 

که این خالت خطر ناک میباشد 


میثاق امنیتی و یا تدابیر امنیتی بعد از سروی های امنیتی صورت میگیرد که بخش عمده نهاد هایکه در پیشبرد سروی امنی یا سروی امنیتی  توطیف میگردد اشخاص مسلکی و بخش عمده ان باید از بخش اوپراسیون و بخش کشفی نهاد های امنیتی بوده باشد 

این بحث پیچیده است اما ضرور میدانم که مسولین درجه یک کشور نظامیان باتجربه که سالها عملا جنگ را رهبری نموده است انها را در یک فراخوان دعوت نماید از تجارب انها بشنود و استفاده نماید 

من اگر بطور ساده بنویسم 

ما افسران یا پرسونل سه چهار کتگوری داریم 

افسران قطعه که قطعه داری نموده باشد از دلگی مشری تا فرقه مشری عملا در جزوتامها کار کرده باشد افسران اوپراتیفی و اب دیده میباشد در سوق واداره جزوتامهای خورد و بزرگ در حضر وسفر تجارب غنی دارد 

افسران بخش تعلیمات که عملا تعلیمات را در مراکز تعلیمی پیش برده است 

افسران مسلکی مبارزه علیه جرایم  

افسران مسلکی کشفی و استخباراتی 

این بخش ها تفکیک گردد و هر افسر را مطابق مسلک انها نظر به اهلیت و شایستگی مقرر نمایند 

نه اینکه مدیر اطفایه را ببرند قوماندان امنیه ولایت مقرر نماید 

و‌افسر قطعه را بیاورد در شعبه مقرر نماید این یک چالش بزرگ موجوده در ارگانهای امنیتی میباشد 

اگر مسولین همین بخش را اصلاح و تطبیق نماید وضعیت فعلی انشاالله بطرف امنیت و ثبات تغیر میخورد.

" جنرال امین الله امرخیل - قوماندان اسبق امنیه ولایت هرات"

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim