کشف یک انبار بزرگ "توتون" های فاسد شده در شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
پولیس هرات یک انبار بزرگ توتون "طعم قَلیان" فاسد شده و تاریخ گذشته که در یک باب دوکان و یک گدام نگهداری و جهت استفاده به کافیشاپ‌ها توزیع و بفروش می‌رسید،  را از نواحی پنجم و سیزدهم شهر هرات  کشف و ضبط کرده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید که ارزش مجموعی مواد بدست آمده مبلغ  "27 ملیون و 870 هزار و 60 افغانی می شود.

اقای ولی زاده افزود که در پیوند به نگهداری مواد مذکور، دو تن که باشنده‌گان اصلی ولایت ننگرهار و فعلی ناحیه سوم شهرهرات می‌باشند، بازداشت و دوسیه های شان به ارگانهای عدلی و قضایی  محول گردیده است.

توتون نوعی مواد طعم دهنده قلیان است که در کافی شاپ ها بالای جوانان نااگاه بفروش میرسد.

شماری از این جوانان حتا دختران با ایجاد دورهمی با دوستان خود در کافی شاپ ها تجمع نموده و با دود کردن این مواد ذریعه قلیان ها، به نوعی خوش گذرانی میپردازند.


به باوربرخی از دوکتوران، استفاده ازاین قلیان ها خطرناک تر از سیگار بوده و ضمن اینکه اعتیاد آور است،  به صحت افراد ضرر جدی وارد میکند.

تا کنون بارها رهبری پولیس در هرات به خاطر مهار برخی ناهنجاری و نامنی های اجتماعی اقدام به مسدود سازی کافی شاپ ها کرده و هزاران دانه قلیان را جمع اوری وضبط کرده است؛ اما هر بار این تلاش ها بدون نتیجه مانده و دوباره کافی شاپها قویتر از گذشته به فعالیت خود ادماه داده اند.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim