بی سرنوشت بودن حدود 500 بیمار مشکوک به کرونا در هرات

نیوز ویم - هرات:

هم اکنون 488 مریض مشکوک کرونا در انتظار مشخص شدن نتیجه تست شان اند، اما لابراتوار صحت عامه با نبود مواد مواجه است.

به گزارش نیوز ویم؛ دوکتور محمد رفییق شیرزی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید که برخی مواد برای انجام تست ها از چند روز به اینسو در لابراتوار هرات ختم شده و در این مدت هیچ آزمایشی صورت نگرفته است.

صحت عامه هرات از کابل خواستار تکمیل مواد مورد نیاز شده ولی تا هنوز این مواد به هرات ارسال نشده است.

ظاهرا وزارت صحت عامه کشور نیز این مواد را در دسترس ندارد.

با این همه دوکتور عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که تلاش ها با جدیت برای اکمال این مواد از هر طریق ممکن جریان دارد. 

مشخص نشدن نتیجه تست کرونای مریضان، روند تداوی آنها را مختل میسازد.

در حال حاضر 74 مریض کرونا بستری اند که وضع 20 تن شان وخیم گزارش شده است.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim