جلوگیری از قاجاق دو طفل، و بازداشت دو قاچاقچی انسان در هرات

نیوز ویم - هرات: سه شنبه 07 عقرب 1399

پولیس هرات از قاچاق دو طفل زیر سن جلوگیری نموده و دو قاچاقچی انسان را بازداشت کرده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که دو مرد از باشندگان ولسوالی های انجیل و گذره هرات زمانیکه قصد داشتند دو طفل زیر سن را بصورت غیر قانونی به خارج از کشور انتقال دهند، بازداشت شدند.

از آنجائیکه اکثر مردم به صورت غیر قانونی و قاچاقی بمنظور کارگری به کشور ایران میروند، ظاهرا این افراد نیز قصد قاچاق اطفال را به آن کشور انتقال دهند.

پرونده های این افراد جهت تحقیقات بیشتر به نهاد های عدلی و قضائی سپرده شده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim