هرات ناامن تر از همیشه / دزدان مسلح موتر رئیس منابع بشری ولایت هرات را بردند

 نیوز ویم - هرات: پنج شنبه 01 عقرب 1399

صبح امروز دزدان مسلح موتر رئیس منابع بشری مقام ولایت هرات را از مرکز شهر هرات با تهدید اسلحه ربودند.

شاهدان گفته اند که دزدان مسلح اقای آصف سعیدی، رییس منابع بشری ولایت را از موتر پیاده کرده و موترش را با خود بردند.

در عین حال عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات با تائید این خبر میگوید که دزدان مسلح موتر رئیس منابع بشری را در مربوطات حوزه هشتم امنیتی از نزد دریور ایشان به سرقت برده و هنگام این حادثه اقای سعیدی داخل موتر نبوده است.

پولیس میگوید که قضیه تحت پیگرد قرار دارد.

این در حالیست که اخیرا واقعات سرقت های مسلحانه، ترور و اختطاف در شهر هرات زیاد شده و شهروندان از این وضع نگران اند.

در برخی موارد از دست داشتن نیروهای امنیتی در این واقعات نیز گزارش شده است.

@NEWSVIM

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim