چون و چرای شورش در زندان هرات

نیوز ویم - هرات: پنجشنبه 08 عقرب 1399

هنوز هم علت اصلی شورش در زندان هرات که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن گردید، مجهول است.

اما برخی منابع دولتی بصورت غیر رسمی اطلاعاتی در مورد حادثه زندان هرات را با ما چنین شریک ساختند که :

از چندی به اینسو یک تعداد خاص از زندانیان زورمند و پولدار اتاق های مخصوص و جدا از دیگر زندانیان برای خود درداخل زندان ساخته بودند.

از این زندانی ها چندین بار خواسته شده بود تا از تمام وسایل و تجهیزات داخل محبس با دیگر زندانیان  بصورت اصولی و مساویانه استفاده کنند.

اما در اثر بی توجهی آنان چندین بار وسایل برقی موجود در زندان در اتاق های این زندانی ها شارتی نموده  و یا تحریب شده بود.


پس از اینکه مسوولان تصمیم به تخریب این اتاقهای غیر قانونی گرفتند، با مخالفت شماری از زندانیان مواجه شده و نهایتا اغتشاش ایجاد میشود.


 منابع، هرگونه مسایل سیاسی و توهین و تحقیر های ادعا شده ازسوی زندانیان را رد میکنند و میگویند این شورش و اغتشاش از سوی برخی افرادی که در زندان برتری خواهی میکردند صورت گرفته است.


با این همه، نهایتا اغتشاش در زندان با کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن پایان یافته است.


زندانیان قسمت های زیادی از بند پنجم و دیگر بند های زندان را آتش زدند و خساراتی ببار آوردند.


امروز دوکتور محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه‌ی حوزوی هرات گفته است که هفت زندانی به‌خاطر مسمومیت مواد نامعلوم و یک زندانی به اثر اصابت گلوله کشته شده‌اند.


آقای جلالی در مورد زخمیان این شورش در زندان هرات نیز گفت که زخمیان شامل هشت زندانی و چهار کارمند زندان می‌شوند.

به گفته‌ی او، زندانیان بر اثر اصابت گلوله و کارمندان زندان نیز به‌‌دلیل لت‌وکوب زخمی شده‌اند.

با این همه از داخل زندان اطلاعاتی رسیده که حاکی از تلفات بیشتر در پی این رویداد است. 

تا فعلا هیچ مقام مسوول در مورد حادثه زندان پاسخی به رسانه ها نداده است.

اکثر خبرنگاران از عدم ارائه اطلاعات از سوی مسوولان زندان شاکی بوده و معلومات را بر گرفته از منابعی که نخواستند نام شان ذکر شود با مردم شریک ساختند.

باور براین است که فاجعه ی محبس هرات دلایل پنهانی دارد که باید پرده از آن برداشته شود.

این موضوع باید درست بررسی شود که چرا  روز گذشته ده ها پایه تلویزیون،بخاری ها و دیگر وسایل مربوط به زندانیان  از آنان گرفته شده است؟

هرگاه  زندانیان اجازه استفاده از وسایلی که در فوق ذکر شد را ندارند، چرا و چگونه این وسایل در اختیار شان قرار گرفته بود؟


چرا  زمانیکه اداره محلی تصمیم گرفته بود که وسایل زندانیان را از آنان بگیرد، وضع زندان و زندانیان را آسیب شناسی نکرده بود؟


سوالات دیگری نیز وجود دارد که دال بر بی برنامه گی مسوولان محلی و یاهم موجودیت یک پلان از قبل ریخته شده برای این آشوب را ثابت میسازد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim