نبرد میان دزد و پولیس در شهر هرات

نیوز ویم - هرات: یکشنبه 04 عقرب 1399

درگیری دزد و پولیس در هرات / یک دزد کشته و سه تن دستگیر شدند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که پولیس با یک گروه از دزدان مسلح در ناخیه هفتم شهر هرات درگیر شد.

به گفته او در این درگیری یک دزد مسلح کشته و سه تن دیگر بازداشت شدند. ولی زاده میگوید که این افراد از جمله مجرمین متکرر بوده و در چندین قضیه جرمی از جمله قتل، سرقت‌های مسلحانه، حمل و نگهداری سلاح غیرقانونی در هرات نقش داشته و از چندی بدینسو تحت تعقیب پولیس قرار داشتند. از نزد افراد بازداشت شده، یک میل تفنگچه "کمری" بدست آمده و افراد مذکور، تحت نظارت قرار دارند.  @NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim