Music

3/Music/post-grid

Sunday, October 18, 2020

اعزام یک تیم از دوکتوران هرات برای کمک به زخمی های غور

عکس آرشیف
نیوز ویم - هرات / غور: یکشنبه 27 میزان 1399 یک تیم از دوکتوران مجرب با رهبری رئیس صحت عامه هرات  برای رسیدگی به زخمی های حادثه امروز به غور اعزام شده اند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که ر دوکتور عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات در راس  یک تیم مجرب از داکتران و پرسونل صحی ، غرض کمک به مجروحان و مصدومان انفجار امروز شهر فیروزکوه، عازم آن ولایت شد. این تیم صحی که متشکل از جراحان و پرسونل ورزیده هستند، همراه با مقداری تجهیزات و دارو، با همکاری نیروهای هوایی قول اردوی 207 ظفر به غور انتقال داده شده اند. این درحالیست که در اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در مرکز شهر فیروزکوه بیش از ده تن جان باخته و حدود یکصد تن دیگر نیز زخمی شده اند. هنوز هم رقم دقیق تلفات و خسارات برخواسته از این رویداد مشخص نیست.

@NewsVim