آغاز کار عملی یک پروژه راه سازی در لعل و سرجنگل

نیوز ویم - غور:
 آغاز کار عملی یک پروژه راه سازی در لعل و سرجنگل
ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگوید که این پروژه شامل احداث وجغل فرش (15) کیلومتر سرک در مسر ولسوالی لعل و سرجنگل و اعمار (67) پایه پلچک، (4) دهنه واش و (50) متر دیوار استنادی در این مسیر است.
انجنیر محفوظ الله فکور رئیس احیاء و انکشاف دهات میگوید که
هزینه مجموعی این پروژه ( 33) میلیون و 19هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم از طریق برنامه ملی انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل و تسهیلات لازم را به باشنده گان بیش از ( 35) قریه ساکن سرجنگل فراهم و منطقه متذکره را به مرکز ولسوالی لعل وصل خواهند نمود.
آقای فکور افزود: اعمار این سرک زمینه کار موقت را برای صدها تن از مردم محل مساعد ساخته وسهولت های ترانسپورتی را برای باشنده گان  بوجود خواهد آورد..
مسوولان اداره انکشاف دهات ازشوراهای محل تقاضا دارد تا درتطبیق  این پروژه  و درتامین امنیت آن سهم فعالانه داشته باشند تا درزمان معین پروژه به پایه اکمال برسد.
از سوی دیگر آقای امان بیک شیرزاد مسوول دفتر ولایتی انسجام ساحوی درغور  میگوید: کارساختمانی سرک مذکور با شوراهای انکشافی قلعه کامران، قلعه کشک و غارآهو سرجنگل قرارداد گردیده که کارآن عملآ آغازشده است.
با این همه ؛ اعضای شوراهای انکشافی سرجنگل اعمار این سرک را که ازاهمیت زیادی درسهولت ترانسپورتی برخورداراست و برای زنده گی مردم  قراء وقصبات ولسوالی لعل وسرجنگل نهایت با ارزش دانسته و ازبرنامه های وزارت احیاو انکشاف دهات  دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز سپاس و اطمنان نموده  وسهمگیری و همکاری خویش را درتامین امنیت و تطبیق سالم پروژه اعلام داشتند.
گفتنیست که تطبیق پروژه های عام المنفعه درقراء وقصبات ولایت غور سبب رشد انکشافی و اقتصادی  روستاها میگردد.
گزارش: شاه محمود شهاب - غور
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim