توزیع کمک به بیجاشده گان در غور

نیوز ویم - غور: ریاست مهاجرین ولایت غور از توزیع کمک به بیجاشده گان ناشی از جنگ های داخلی در این ولایت خبر میدهد.
عبدالروف غفوری رئیس اداره مهاجرین عور میگوید که به سلسله توزیع مواد امدادی برای بیبجاشده گان؛ امروزنیز برای 63 فامیل بیجاه شده داخلی که از اثر جنک و نا امنی از ولسوالی های دولت یار، چهارسده، شهرک و روستاهای حومه شهر فیروز کوه به مرکز ولایت بیجاه شده بودند، کمک های بشردوستانه توزیع گردید.
منبع میگوید که این کمک ها شامل 4 تخته کمپل، دو تخته ترپال، یک کیت البسه، و یک سیت ظروف آشپزخانه میشود که از کمک های دفتر یونیسف برای هر فامیل اهدا گردید.
در عین حال آقای باختری رئیس اداره حوادث ولایت غور میگوید که این فامیل ها پس از سروی و ارزیابی موسسات همکار، مستحق کمک شناخته شده بودند و ارزیابی ها برای شناسائی دیگر خانواده های مستحق جریان دارد.
گزارش: شاه محمود شهاب- غور
نشر: پایگاه خبری نیوز ویم    برای دریافت سریع اخبار ؛ عضو کانال تلگرام نیوز ویم شوید. t.me/newsvim 

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim