توزیع کمک به 60 فامیل بیجاشده داخلی

نیوز ویم - غور:
اداره امور مهاجرین ولایت غور امروز برای 60 فامیل بیجاشده کمکهای غیرغذایی توزیع کرده است.
عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور میگوید که این خانواده ها، از اثر جنگ و ناامنی از قریجات اطراف مرکز فیروز و شهرک ولایت غور ، ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب و ولسوالی چشت ولایت هرات بیجا شده و به مرکز فیروز کوه پناه آورده اند.
 آقای غفوری افزود که این کمک ها شامل 3 تخته کمپل. دوتخته  ترپال. یک سیت ظروف آشپز خانه. یک عدد کپسول گاز و یک آیجن کیت است که در حضور نماینده دفتر ARAA برای هر فامیل توزیع گردید  
گفتنیست که هفته پیش نیز برای 65 فامیل بیجاشده کمکهایی از این قبیل توزیع شده بود.
گزارش: شاه محمود شهاب- غور
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim