ترور یک کارمند مدیریت جنائی فرماندهی پولیس هرات

نیوز ویم - هرات:
یک کارمند جنایی فرماندهی پولیس هرات ، صبح‌ امروز از سوی مردان ناشناس در داخل شهر تیرباران شد.
هرات آمبولانس جسد وی را به شفاخانه حوزوی انتقال داده است.
دفتر سخنگوی فرماندهی پولیس هرات با نشر خبرنااهمه ای میگوید که حوالی ساعت 7:45 صبح امروز دو تن از افراد مسلح ناشناس سوار بر یکعراده موتورسایکل در منطقه " نتره گاوکش" مربوط ساحه حوزه ششم امنیتی یکتن از کارمندان مدیریت جنایی بنام سمونیار عبدالکریم آمر "رسیده گی به جرایم نوجوانان" را به شهادت رسانده و از محل مذکور متواری گردیدند.
قضیه تحت بررسی همه جانبه ارگانهای کشفی و استخباراتی پولیس قرار دارد.
T.me/newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim