تهداب گذاری بیمارستان 100 بستر مخصوص کرونا در هرات/ این بیمارستان طی 20 روز آینده مورد استفاده قرار میگیرد

نیوز ویم - هرات :
سنگ‌تهداب این  شفاخانه‌ امروز در منطقه دشت خواجه صاحب شهر هرات گذاشته شد و قرار است ظرف 20 روز تکمیل و مورداستفاده قرار گیرد.
این شفاخانه از قطعات پیش ساخت با زیربنای ۲۰۶۴ متر مربع زمین در یک منزل اعمار می شود که کار ساخت آن درسه شیف کاری توسط بیش از یکصد تن کارگر و انجینر ماهر به شدت ادامه خواهد داشت.
شفاخانه متذکره با وسایل طبی پیشرفته و پرسونل صحی بخاطر درمان بیماران کوید19 مجهز می شود.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات میگوید که براساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، کار ساخت شفاخانه یکصد بستر غرض تداوی مریضا  کوید 19 در شهر هرات امروز آغاز شد.
والی هرات اطمینان داد که این شفاخانه تا بیست روز آینده توسط شرکت انکشاف ملی تکمیل و در اختیار مسئولان صحی قرار میگیرد.
گفتینست که از صبح امروز تا اکنون بخش قابل ملاحظه ای کار زیر سازی ساختمان این شفاخانه تکمیل شده و قرار است سیم بندی زیربنا فردا و کانگریت ریزی آن پسفرفردا تکمیل شود.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim