منطق طالبانی / تیرباران چهار خر به اتهام همکاری مالکان آنها با دولت

نیوز ویم - غور:
تیرباران چهار خر به اتهام همکاری مالکان آنها با دولت!
منابع مردمی میگویند که طالبان در ولسوالی چهارسده ولایت غور یک زن و سه کودک را به اتهام همکاری با دولت زندانی کرده و چهار مرکب (خر) آنان را تیرباران کرده اند.
دفتر سخنگوی پولیس غور با تائید این خبر میگوید که طالبان، خانم و سه کودک یاد شده را با خود برده اند.
منبع افزود که زن و اطفال یادشده هیچ همکاری با دولت نداشته، و جهت انتقال مواد غذائی برای خانواده های خود به مرکز ولسوالی امده بودند که هنگام بازگشت اسیر طالبان شده اند.
هرچند مشخص نیست که طالبان با این زندانیان خود چه برخوردی خواهند داشت، اما بیم ان میرود که مانند افراد دیگر؛ محکمه صجرائی در انتظار این زن و سه طفل یادشده  باشد.
گروه طالبان در مورد این خبر تا فعلا چیزی نگفته اند.
گزارش: شاه محمود شهاب- غور
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim