تسلیم شدن 172 جنگجوی طالب در هرات و غور

نیوز ویم - هرات/ غور:
 172 جنگجوی طالب در قالب چهار گروه در غور و هرات تسلیم دولت شدند.
فرماندهی این گروه ها را  ملا عبدالله ، محمد یوسف و ملاسرور از قوماندانان جنگی طالبان در مناطق جام، شیربچه و اسطوره ولسوالی شهرک ولایت غور و فرماندهی یک گروه 12 نفره را ملا “نصرالدین” درساحه دره تخت ولسوالی “چشت شریف” هرات به عهده داشتند که روز گذشته هرچهار گروه با سلاح و تجهیزات جنگی خود تسلیم دولت شده اند.
فرماندهی  قُل اردوی 207 ظفر با نشر خبرنامه ای میگوید که از آغاز عملیات پاکسازی طوفان هریرود در مسیر هرات- غور تا کنون نزدیک به 600 طالب مسلح از جنگ دست کشیده و تسلیم شده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim