Music

3/Music/post-grid

Tuesday, January 7, 2020

بازداشت معاون عملیاتی طالبان هرات در مرز ایران

نیوز ویم- نیمروز:
معاون عملیاتی گروه طالبان هرات؛ هنگام عزیمت از ایران بازداشت شد.
پولیس مبارزه با تروریزم قوماندانی امنیه نیمروز گفته است که ملا نصر الله آخوند معاون عملیاتی گروه طالبان برای ولایت هرات است وز مانیکه از کشور ایران از طریق پل ابریشم وآرد ولایت نیمروز شده بود، بازداشت شد.
اطلاعات میرساند که این عضو ارشد طالبان، در ولسوالی شیندند هرات پایگاه داشته و علیه دولت فعالیت های تخریبی را سازماندهی میکرده است.
 @NewsVim