شمارش معکوس برای آغاز یک کارزار سخت قوای امنیتی در شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
پنجشنبه پیش رو، آغاز کارزار سخت قوای امنیتی در شهر هرات خواهد بود.
قرار است روز پنجشنبه همین هفته (یک روز بعد) نخستین گام عملی سازی طرح شورای نظامی هرات در این شهر آغاز شود.
اخیرا شورای نظامی هرات تصمیم گرفته است تا مانع تردد وسایط بدون اسناد، خلع سلاح افراد غیرمسوول و مبارزه با هرگونه بی نظمی در سطح شهر شود.
امروز " سه شنبه "عبدالقیوم رحیمی والی و رئیس شورای نظامی هرات در دیدار با مسئولان قطعات خاص پولیس و ترافیک، خواهان افزایش هماهنگی، سرعت عمل، دقت و جدیت نیروهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی برای تحقق این طرح شد.
 تدابیر شورای نظامی در برگیرندهٔ جلوگیری از رفت و آمد وسایط بدون اسناد، وضع محدودیت بر رفت و آمد وسایط بدون سند در جادهٔ مرکزی شهر هرات، توظیف نیروهای امنیتی برای بررسی وسایط هنگام ورود به شهر هرات، جلوگیری از حمل سلاح غیرقانونی و اقدامات جدی برای احیای نظم شهری می‌باشد.

ادامه گزارش: ⇓⇓⇓

این تصمیم شورای نظامی هرات در حالی مطرح میشود که در حال حاضر به گفته عبدالرحیم صالحی یک عضو شورای ولایتی هرات ، بیش از 80 هزار عراده موتر ویشی ( اشترنک راسته) و صد ها عراده موتر فاقد اسناد دیگر در شهر هرات تردد دارد.

هم اکنون اکثر فروشگاه های موتر در منطقه پشتون پُل هرات نیز مملو از موتر های ویشی یا اشترنگ راسته بوده و روزانه مردم در حال خرید و فروش این موتر ها میباشند.
از سویی هم مالکان این موترها دولت را در ورود این وسایط و فروش آن بصورت آزادانه در شهر دخیل و سهیم دانسته ، این تصمیم شورای نظامی را غیر عملی میدانند.
مردم میگویند که دولت در همان ابتدا میبایست جلو ورود و فروش این موتر ها را میگرفت. در حالیکه حالا مردم سرمایه خود را روی این وسایط بند ساخته اند، دولت حق ندارد تا با چنین طرح هایی شهروندان را متضرر سازد.
و اما در همین حال؛ عده زیادی از شهروندان هرات خواهان تطبیق قانون و نظم ترافیکی در شهر بوده و از دولت میخواهند تا هرچه زودتر جلو تردد اینگونه وسایط را بگیرد.
خیلی از مردم به این باورند که اکثر جرایم در شهر ذریعه وسایط بدون اسناد صورت میگیرد.

این درحالیست که طی سه سال اخیر بار ها اداره محلی هرات تصمیم به جمع آوری و یا هم منع تردد این وسایط در شهر هرات گرفته است ولی هر بار با ممانعت افراد زورمند و مالکان این موترها مواجه شده است.
دیده شود که این بار آیا اداره محلی میتواند مانع تردد وسایط بدون اسناد، بخصوص موترهای اشترنگ راسته شود؟

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim