حمله پهباد قوای خارجی بر مقر ملا ننگیالی در شیندند هرات/ ده ها تن کشته و زخمی شده اند

نیوز ویم - هرات:
گزارشهای ابتدایی میرساند که شامگاه امروز طیارات بدون سرنشین قوای خارجی، قرارگاه ملاننگیالی را در ولسوالی شیندند هرات بمباردمان کرده اند.
منابع غیر رسمی گفته اند که ملا ننگیالی همراه با سی تن از افرادش کشته شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده از محل، در این بمباردمان شمار زیادی از افراد ملکی نیز کشته یا زخمی شده اند.
هرچند تا فعلا مقامهای امنیتی در اینمورد چیزی نگفته اند، اما منابع در شفاخانه حوزوی از انتقال یک کشته و شش خمی خبر میدهند.
گفته هایی وجود دارد که ملا ننگیالی در این شب، در منطقه ای موسوم به " پای کشک"  تقریبا در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی  مهمان بوده که مورد حمله طیاره های بدون سرنشین قرار گرفته است.
ادامه گزارش:⇓⇓⇓

ملا ننگیالی  فرزند " ملا امان الله زیرکوهی" و در عین حال یک تن تاز فرماندهان برجسته شاخه انشعابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوه شیندند بود که گفته شده با دولت نیز رابطه داشته است.
ملا ننگیالی همچنان طی سالهای اخیر بارها با افراد ملاصمد یکتن از فرماندهان وفادار به ملا محمد اخترمنصور رهبر طالبان به درگیری های خونین پرداخته بود.

نوت: هنوز هیچیک از ارقام ذکر شده در مورد تلفات حمله هوائی فوق دقیق نبوده و ممکن این ارقام تغییر کند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim