Music

3/Music/post-grid

Thursday, January 30, 2020

تیرباران یک بزرگ محلی در غور

نیوز ویم - غور:
طالبان روز گذشته یک بزرگ محلی را در ولایت غور به اتهام هم‌کاری با دولت تیرباران کرده اند.
مقامهای محلی میگویند که گروه طالبان شامگاه دیروز چهارشنبه یک بزرگ محلی بنام ملا سلیمان را در نزدیک خانه اش تیرباران کرده اند.
دفتر سخنگوی پولیس غور گفته است که  این رویداد درمنطقه سرجنگل ولسوالی مرغاب صورت گرفته است.
این در حالیست که در بسیاری از مناطقی که تحت تصرف طالبان است، هرگونه جانب داری از دولت ممنوع بوده و افرادی که در حمایت از دولت کاری بکنند، محکمه صحرائی میشوند.
گزارش: شاه محمود شهاب-غور
@NewsVim