کشته شدن سازمانده حملات طالبان در وادی شیندند

نیوز ویم - هرات:
دو فرمانده سرشناس طالبان در حملات هوایی در ولسوالی زاول هرات کشته شدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که یکتن از قوماندانان کشته شده، ملا نعیم مشهور به ادریس می باشد که مسئول حملات چریکی بالای قرارگاه عزیز آباد بوده است.
منبع خوشبین است که با اکشته شدن ملانعیم که طراح اصلی حملات تروریستی در ولسوالی های وادی شیندند بود، وضعیت امنیتی در این ساحه بهبود خواهد یافت.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim