بازداشت دو کارمند اداره ثبت احوال و نفوس درهرات

نیوز ویم- هرات:
دو کارمند اداره ثبت احوال و نفوس هرات هنگام جعل کاری و فساد بازداشت شدند!
کارمندان امنیت ملی هرات موفق شدند تا دو تن از کارمندان اداره ثبت احوال و نفوس این ولایت را هنگام جعل کاری و ترتیب اسناد تقلبی بازداشت کنند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این افراد همراه با اسناد کافی و سه قطعه تذکره جعلی باالفعل دستگیر شده اند.
این افراد در حالی بازداشت شده اند که قبل از این نیز بارها از فساد در اداره ثبت احوال و نفوس هرات گزارش شده بود.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim