طالبان سر یک دختر جوان را بی رحمانه تراشیدند و زندانی اش کردند

ارشیف
نیوز ویم - غور:
طالبان یک خانم جوان را در ولسوالی چهارصده  ولایت غور  به ظن رابطه جنسی با یک عضو این گروه مجازات و محبوس کرده اند.
براساس اطلاعات، یک عضو گروه طالبان بالای این خانم جوان تجاوز جنسی کرده است، اما طالبان بر این خانم اتهام رابطه نامشروع را بسته اند.
معروف رامش سخنگوی پولیس غور میگوید که  طالبان، ابتدا موهای سر این زن  را تراشیده و سپس وی را نزد خود زندانی کرده اند.
یک منبع دیگر امنیتی از این زن جوان بنام کامله  18 ساله از باشندگان قریه ملمنج ولسوالی چهارصده یاد کرده و گفته است که طالبان همچنان شوهر این خانم را نیز لت و کوب و زندانی کرده اند.
بر اساس اطلاعات رسیده از محل؛ طالبان این زن جوان و عضو گروه خود را به ظن داشتن روابط نامشروع در یک محکمه صحرائی مجازات خواهند کرد.
تا کنون مشخص نیست که قاضی طالبان چی حکمی را برای مجازات این افراد، صادر خواهد کرد؟

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim