افتتاح نخستین کارخانه سیرم سازی در هرات

نیوز ویم - هرات:
نخستین کارخانه تولید زرقیات سیرُم در ولایت هرات افتتاح شد.
این کارخانه که با هزینه حدود یک ملیون دالر از سوی یکتن از سرمایه گذاران هرات بطور شخصی تاسیس شده است، روزانه 1200 خریطه سرم شامل رنگر، گلوکوز، مکس و فیزیولوژی تولید میکند.
این کمپنی دارو سازی بنام (پارساوا) درشهرک صنعتی هرات فعالیت دارد.
داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه میگوید که چندی قبل اولین نمونه تولید آزمایشی سیرم این شرکت تحت ارزیابی و بررسی لابراتواری قرار گرفت و پس از تثبیت کیفیت اجازه توزیع در بازر را پیدا کرد. 
 تولید ادویه باکیفیت یکی از نیازهای اساسی مردم بوده و در صورتی که فابریکه های ساخت دوا در کشور ادویه جات باکیفیت را تولید کنند، قسمت بزرگی از نیازمندی مردم به داروهای خارجی مرفوع خواهد شد.
باید گفت که موفقیت این کارخانه بستگی به تولید ادویه با کیفیت داشته و از سویی هم جلوگیری از تورید کالاهای مشابه از کشور های دیگر است. در غیر آن این کارخانه نیز مانند خیلی دیگر از شرکت های تولیدی با رکود مواجه خواهد شد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim