ترور محافط آمر اجرائیه ولسوالی غوریان هرات

نیوز ویم - هرات:
افراد مسلح صبح امروز یک سرباز امنیتی را در ولسوالی غوریان هرات تیرباران کردند.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرمانده پولیس هرات میگوید که این سرباز به عنوان محافظ آمر اجرائیه ولسوالی غوریان توظیف بود که  از سوی افراد مسلح ناشناس در مرکز ولسوالی غوریان تیرباران شد.

سخنگوی پولیس هرات از آغاز تحقیقات در زمینه حبر داد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim