نجات 62 سرباز اسیر از یک زندان طالبان در بادغیس

نیوز ویم - بادغیس:
نیروهای کماندو شب گذشته در یک عملیات خاص موفق شدند تا 62 سرباز اسیر را از یک زندان طالبان در ولسوالی بالامرغاب بادغیس نجات دهند.
وزارت دفاع کشور میگوید: این زندان طالبان که در منطقه بوکن ولسوالی بالامرغاب قرار داشت از سوی کماندو ها تخریب و ضمن وارد شدن تلفات به طالبان، 5 تن از افراد این گروه نیز بازداشت شده اند.
سربازان نجات یافته شامل 55 نیروی اردوی ملی، 4 کماندو، 2 نیروی سرحدی و 1 پولیس ملی میباشند. 
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی تاکید میکند که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی تلاش های شان را به خاطر تامین امنیت مردم شدت خواهند بخشید.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim