ملا قادر نیز با گروه 52 نفره اش به دولت پیوست

نیوز ویم - غور:
ملا عبدالقار یک تن از فرماندهان محلی گروه ملا مصطفی حقانی است که در روستاهای ' دهن مرغه، سُرپان، گزَک وطی خم ' واقع در مسیر شاهراه غور - هرات فعالیت ضد دولتی داشت.
این فرمانده محلی طالبان در پی آغاز عملیات تصفیوی طوفان هریرود مجبور به دست کشیدن از فعالیت های تخریبی خود شده است.
دگروال محمود اندرابی فرمانده لوای نظم عامه می گوید که این گروه پنجاه دو نفری طالبان با سلاح سبک وسنگین شان به نیروهای امنیتی تسلیم شده و ساحات یادشده نیز بگونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است. 
قبل از این نیز با آغاز عملیات تصفیوی " طوفان هریرود" در مسیر این بزرگراه، چندین گروه از طالبان مسلح که ساحه را برای فعالیت های خود تنگ دیدند، با سلاح و تجهیزات دست داشته خود به دولت تسلیم شدند.
گزارش: شاه محمود شهاب- غور
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim