انتقال 31 جسد ناشناس به شفاخانه حوزوی هرات

نیوز ویم - هرات:
طی 45 روز گذشته دست کم 31 جسد نا شناخته شده به بیمارستان حوزوی هرات منتقل شده است.
ریاست صحت عامه هرات میگوید که این اجساد، از اول ماه قوس الی امروز ( 17 جدی) با علائم اعتیاد به مواد مخدر به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده اند.
داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که اکثر این اجساد مربوط جوانان شامل یک خانم و بقیه مردها میباشند.
به باور آقای تمنا؛ اعتیاد مزمن، سوتغذیه، سردی هوا باعث کاهش مقاومت و دفاع بدن افراد معتاد شده و در صورت ابتلا به امراضی که فرد عادی از آن شفایاب میشود این افراد تلف میشوند. 
همچنان عدم دسترسی به خدمات درمانی موثر به دلیل شیوه زندگی منزوی و به دور از اجتماع شان نیز یک عامل مرگ زود هنگام افراد معتاد شمرده میشود.
رئیس صحت عامه میگوید که معضل اعتیاد و عوارض صحی و اجتماعی آن همیشه باعث نگرانی صحت عامه بوده است.
هرچند جمع آوری و نگهداری معتادان، جز وظایف صحت عامه نیست، اما این اداره تصمیم دارد به دلیل سردی هوا و آسیب پذیری شدید زنان معتاد، فردا یک تعداد ازین خانم ها را جمع آوری و در یک مرکز درمانی خویش اسکان دهد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim