تاپی در اوایل 2020 عملی میشود

نیوز ویم - تاپی TAPI:
کار عملی پروژه تاپی در سال روان میلادی در هرات آغاز میشود.
وزارت مالیه کشور میگوید که قرار است در ماه های اول سال 2020 میلادی، کار عملی پروژه تاپی در ولایت هرات آغاز گردد.
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که مسوده قانون استملاک اراضی و ملکیت های مسیر پروژه تاپی نیز آماده شده است.
پ.ن: دیده شود که حکومت افغانستان امسال خواهد توانست کار روی پروژه تاپی را آغاز کند، یا همانند سالهای قبل این طرح همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim