Music

3/Music/post-grid

Monday, January 13, 2020

بازداشت 14 تن در پیوند به جرایم مختلف درهرات

نیوز ویم - هرات:
پولیس هرات در جریان چند روز اخیر 14 تن را به ظن ارتکاب جرایم مختلف از نقاط مختلف شهر باز اشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید اتهام وارد شده بر این افراد شامل قاضای قتل، سرقت مسلحانه، حمل سلاح غیر قانونی، خشونت و اخاذی می باشد.
از نزد این افراد 2 میل سلاح تفنگچه کمری، یک عراده موتر تیز رفتار و یک عراده موترسایکل مسروقه بدست پولیس افتاده است.
این درحالیست که از چهار روز به اینسو عملیات انتظام شهری و مبارزه با جرایم در شهر هرات، از سوی شورای نظامی این ولایت راه اندازی شده است.