Sunday, December 29, 2019

طوفان هریرود مسیر بزرگراه هرات - غور را پاکسازی میکند

نیوز ویم - هرات/غور:
آغاز عملیات بزرگ نظامی و تصفیوی در غرب کشور.
طوفان هریرود، نام عملیات نظامی و تصفیوی است که طی آن مسیر شاهراه هرات - غور از وجود طالبان و هراس افگنان پاکسازی می شود.
این عملیات زمینی و هوایی از سوی نیروهای مسلح کشور امروز در پایگاه 207 ظفر با حضور والی و دیگر مقامهای ارشد دولتی هرات آغاز شد.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات در جریان آاغاز این عملیات، به تمام گروه های مخالف مسلح دولت هشدار داد که در صورت نپیوستن به پروسهٔ صلح، نابود خواهند شد.

مقامهای ارتش میگویند که نیروهای شامل این عملیات از تجهیزات کافی و حمایت نیروی هوایی برخوردار میباشند. 

جنرال فضل‌احمد جنبش قوماندان قول اردوی ظفر، راه‌اندازی این عملیات را نشانه ی توانمندی نیروهای مسلح دانست.

با این حال جنرال زیارت‌شاه عابد قوماندان لوای اول قول‌اردوی ظفر که فرماندهی این عملیات را برعهده دارد اطمینان داد که با تمام توان بخاطر نابودی دشمنان مردم افغانستان خواهند رزمید.
ادامه گزارش:⇩⇩⇩