Monday, October 28, 2019

مهاجم انتحاری در هرات قبل از رسیدن به مسجد خودش را منفجر کرد

نیوز ویم - هرات:
حوالی ساعت 6 شام امروز انفجار قوی در شهر هرات صورت گرفت.
بر اساس یافته های پولیس؛ فردی که قصد انجام حمله انتخاری را داشت قبل از رسیدن به تکیه خانه امام هادی در منطقه درب خوش شهر هرات ، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرده است.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات میگوید که در این انفجار یک تن از شهروندان شهید، هشت تن زخمی و فرد انتحار کننده نیز از بین رفته است.
فرمانده پولیس هرات گفت که در این مسجد مراسم مذهبی در حال برگزار بوده و نیروهای امنیتی تدابیر خاص را روی داست داشته اند. از این رو فرد مهاجم نتوانسته است از کمربند های امنیتی بگذرد.
@NewsVim

آموزی سایلج سازی برای 320 مالدار در هرات

نیوز ویم - هرات:
بیش از 300 مالدار در بخش سایلج‌سازی آموزش دیدند.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات، از طریق برنامه حمایت از اولویت ملی (SNaPP2) ، به 320 مالدار برنامه آموزشی سایلج‌سازی را برگزار کرد.
این برنامه یک روزه برای مالداران ولسوالی‌های رباط سنگی، کرخ، زنده‌جان، غوریان، انجیل، گذره، شیندند و پشتون زرغون راه اندازی شده بود.
ریاست زراعت و مالداری هرات هدف از راه‌اندازی این برنامه‌ آموزشی، بلندبردن سطح معلومات مالداران در باره چگونگی تامین منابع مغذی غذایی برای مواشی و ذخیره‌سازی مناسب علف در فصل زمستان عنوان میکند.
مالداران شرکت‌کننده در این برنامه، روش‌های ساخت سایلج از درو کردن علف تا مرحله حفر چقورک، ذخیره‌سازی، خرد کردن علف و تهیه سایلج را به شکل عملی یاد گرفته‌ اند.
@NewsVim

کاغذباد ها برق را قطع کردند

نیوز ویم - هرات:
هر سال با فرار رسیدن فصل پاییز کاغذباد بازی که یکی از جذابترین سرگرمی محلی  برای اکثر اطفال، نوجوانان و جوانان است؛ نیز فضای شهر و روستا ها را پر میسازد.
در کنار لذت و خوشی هایی که این سرگرمی دارد، خطر سقوط از ارتفاع، بریده شدن رگ دست و گردن ؛ و گاها لب و بینی رهگذران و حادثات ترافیکی ناشی از دویدن اطفال به وسط جاده برای گرفتن کاغذباد را نیز در پی دارد.
در خیلی از موارد این حادثات منجبر به مرگ حتمی افراد نیز گردیده است.
از خسارات مالی و جانی خانواده ها که بگذریم، بند ماندن کاغذباد ها به لین های برق عمومی از دیگر  ضرر های این سرگرمی است.
چوبک های بند مانده این کاغذباد ها به لین های برق سبب میشود تا با شروع بارش باران لین های برق با هم اتصال یافته و شارتی کند.
هر سال با آغاز بارش باران چندین روز کارمندان ریاست برق هرات مجبور اند تا جاده به جاده و کوچه به کوچه ، کیبل های عمومی برق را از وجود چوب های کاغذ باد ها پاک کنند.
ولی این کار آسانی نبوده و حتما در خیلی از جاها این چوبک ها که لین های برق را باهم اتصال میکنند باقی مانده و با بارش باران سبب شارتی و قطع برق خانه ها میگردد.
هرچند کاغذباد بازی پیشینه تاریخی داشته و عمر آن به صدها سال پیش میرسد، ولی انکشاف شهری ، کثرت نفوس و ازدحامات سازه های رهایشی و از همه مهمتر آداب اجتماعی حکم میکند تا برای تداوم این "سرگرمی پیر" فرهنگ سازی شود تا علاقه مندان آن در روزهای خاص و محلات خاص که خطر و ضرر آن کمتر از لذت و خوشی اش باشد به بازی بپردازند.

این درحالیست که امروز نیز مثل هر سال با شروع اولین بارش باران ، جریان برق در بسیاری از نقاط شهر و ولسوالی های هرات موقتا قطع گردید و با این کار بر سایر فعالیت های ورزانه کارمندان برق افزوده شد.
@NewsVim