Tuesday, July 30, 2019

تکرار حملات شبانه طالبان بر شهر فراه/ مقامات مدعی اند که طالبان هر بار شکست میخورند

نیوز ویم - فراه:
تکرار حملات شبانه طالبان بر شهر فراه ؛ و اما مقامها مدعی اند که طالبان در هر حمله خود با تللفات سنگین از ساحه فرار میکنند.

ماه هاست که به گفته مردم ؛ طالبان بر علاوه ولسوالی ها؛ اکثر شب ها مواضع قوای دولتی را در اطراف و حتا مرکز شهر فراه نیز مورد حملات شبانه خود قرار میدهند.
شب گذشته نیز طالبان بر پاسگاه امنیتی قریه باغ پل مرکز شهر فراه حمله کرده اند.
محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید که در این حمله  که از سوی افراد مولوی ساجد فرمانده محلی طالبان انجام شده بود، تنها سه سرباز امنیتی زخمی شدند اما طالبان با بجا گذاشته 5 کشته و 3 زخمی از ساحه فرار کردند.
این در حالیست که دو شب قبل نیز طالبان چندین پاسگاه امنیتی را در قریه های مهاجرین، باغ پل و باغ نو در حومه شهر فراه مورد حمله قرار داده اند که درآن رویداد نیز تلفاتی به هر دوطرف وارد گردیده بود.

با این همه؛ مردم فراه تا کنون چندین بار طی گردهمایی های اعتراضی حکومت مرکزی را به بی توجهی در تامین امنیت فراه متهم کرده اند.
@NewsVim

حمله خونین طالبان بر ولسوالی کشک کهنه / 9 سرباز شهید و شماری زخمی شدند

نیوز ویم - هرات:
حمله خونین طالبان در کشک کهنه هرات !
تا کنون 9 شهید و یک مفقود از قوای دولتی در ولسوالی کشک کهنه گزارش شده است.
منابع مردمی و اقارب سربازان شهید شده به پایگاه خبری نیوز ویم میگویند که طالبان حوالی ساعت 12 شب گذشته بر یک پاسگاه قوای دولتی در بازار کهنه ولسوالی کشک کهنه یورش بردند.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات با تایید وقوع درگیری در ولسوالی کشک کهنه به نیوز ویم گفت :
طالبان ساعت 1:30بامداد امروز بر پاسگاه قوای دولتی در بازار کهنه ولسوالی کشک حمله کردند.
او افزود که در این واقعه 2 پولیس ملی،  یک پولیس محلی و یک نیروی خیزش مردمی شهید و یک پولیس ملی دیگر نیز زخمی شده است.
در همین حال یک منبع امنیتی میگوید که طالبان ابتدا بر یک پاسگاه اردوی محلی در این محل حمله کردند که طی آن 5 سرباز ارتش محلی شهید ، یکتن زخمی و یکتن دیگر لادرک میباشد که ممکن اسیر شده باشد.
T.me/newsvim