Saturday, June 15, 2019

تیراندازی در شورای ولایتی هرات

نیوز ویم - هرات:
درگیری مسلحانه میان محافظان رئیس و برخی اعضای شورای ولایتی هرات.
صبح امروز محافظان رئیس شورای ولایتی و یک عضو این شورا در داخل ساختمان شورای ولایتی باهم درگیری مسلحانه کرده اند.
صدای تیراندازی ها از این محل به گوش رسیده است.
برخی منابع پس از وقوع رویداد گزارش دادند که به شمول یک نماینده مردم، پنج تن در این حادثه زخمی شده اند.
آنچه برخی منابع از داخل شورا گفته اند؛ تیراندازی میان محافظین در پی اوج گرفتن تنش بین کامران علیزایی رئیس  و غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی بوقوع پیوسته است.
هنوز علت اصلی این واقعه مشخص نیست، ولی اختلافات میان رئیس و برخی اعضای شورا از چندی به اینسو جریان دارد.