Monday, May 13, 2019

کشف 20 قلم آثار باستانی در هرات

نیوز ویم - هرات:

کشف 20 قلم آثار باستانی از ولسوالی کهسان ولایت هرات.
به گزارش دفتر سخنگوی والی هرات ، این آثار که قدامت تاریخی چند هزار ساله دارد، دریکی ازقریه جات دورافتاده ولسوالی کهسان توسط قریه

طالبان در فراه بر دو پاسگاه امنیتی حمله کردند

نیوز ویم - فراه:
حمله طالبان بر دو پاسگاه نیروهای امنیتی با شکست و تلفات به این گروه منجر شد.
طالبان شب گذشته دو پاسگاه امنیتی را در ولسوالی پشترود فراه آماج حملات خود قرار دادند.

قاچاق مواشی از هرات به خارج از کشور

نیوز ویم - هرات:
این موضوع جدیدی نیست و از سالها به اینسو بحث ها روی بی توجهی دولت در امر جلوگیری از قاچاق مواشی جریان دارد.
گفته هایی وجود دارد که هم اکنون روزانه صدها راس گوسفند از هرات به نقاط مرزی بخصوص ولایت نیمروز منتقل و سپس به بیرون از کشور قاچاق میشود.
و اما در تازه ترین مورد،