Tuesday, April 23, 2019

حمله طالبان بر کاروان قوای مرزی و پولیس در هرات

نیوز ویم - هرات:
حمله یک‌گروه شش نفره مخالفین مسلح بر نیروهای مرزی و امنیتی هرات با شکست مواجه شد.
این افراد بعد از ظهر امروز با ایجاد کمینی در منطقه یکه دوکان در مسیر بزرگراه هرات- تورغوندی بر کاروان قوای سرحدی و پولیس حمله کردند.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات به نیوز ویم گفت