Friday, April 19, 2019

دو رویداد خونین ترافیکی در هرات

نیوز ویم - هرات:
در دو حادثه ترافیکی که روز جمعه در مناطق تفریحی شهر هرات بوقوع پیوست دست کم چهار تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
در رویداد نخست در پی تصادم دو موتر در مسیر بزگراه هرات-تورغندی در منطقه دشت حوض 4کشته و 2زخمی شدند.
حادثه ناشی از برخورد دو موتر تیزرفتار که

وقوع انفجار در ریاست امنیت ملی هرات

نیوز ویم - هرات:
این انفجار حوالی ساعت چهار عصر امروز جمعه بوقوع پیوسته است.
نوعیت انفجار و تعداد دقیق قربانیان رویداد هنوز هم مشخص نشده است.
برخی ها شمار قربانیان این حادثه را بیشتر از ده تن عنوان میکنند.
 ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبرنامه ای