Tuesday, April 16, 2019

غرق شدن یک موتر با 17 سرنشین در سیلابهای هرات

نیوز ویم - هرات:
در اثر جاری شدن سيلاب ها در ولسوالی اوبه هرات يك موتر فلانكوچ همراه 17 تن از سرنشينان آن ناپدید شده است. 
دفتر سخنگوی والی هرات میگوید که با تلاش تيم اضطرار، ولسوالی تا کنون تنها حسد يكتن از سرنشينان اين موتر يافت شده است. 
به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ؛ 13 مرد و 5 زن به شمول چند كودك سرنشينان اين موتربوده اند. 
وی افزود که صدها راس مواشي نيز در سيلاب ولسوالي اوبه تلف شده و هزاران جريب زمين زراعتي بكلي ازبين رفته است. 
عمليات جستجوي سرنشينان اين موتر، ازسوي مسولان دولتي با همكاري تيم هاي مردمی تا کنون بی نتیجه بوده است.
همچنان تا کنون چهار تن دیگر